Museum Vaals wint VVV 2009 Innovatieprijs
KLOOSTERKAPEL "DE ESCH"

                       
Kloosterkapel
        De Neo-romaanse kloosterkapel, in 1908 gebouwd voor de Paters Camillianen een kloosterorde die opkomt voor de zieken en hulpbehoevende mensen, is een aanbouw van het monumentale landhuis “De Esch”, dat als klooster werd ingericht. De kapel is in 1995 door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten geselecteerd als Rijksmonument.

                       

        Uit de omschrijving van de Rijksdienst lezen wij onder andere: Kloosterkapel van één bouwlaag op kruisvormige plattegrond, gesitueerd in lengterichting ten opzichte van een sterk hellende straatweg. Gedekt door een zadeldak met muldenpannen. De kapel heeft aan de straat- en binnen plaatszijde vrijwel identieke gevels. Bakstenen gevels op een rood licht geprofileerde plint, uitlopend in rode lisenen en rondboogfriezen. Keramische dorpel- en profielstenen. De gevelvelden bevatten telkens een rondboogvormige vensternis, uitgevoerd in bruine baksteen, waarin gekoppelde rondboogvormige glas-in-lood vensters met bakstenen tussenzuilen. Het rondboogvormige voorportaal – met getrapte rondbogen op bakstenen zuiltjes en een gepleisterd vulstuk met Christusfiguur – loopt uit in een topgevel met schouderstukken en heeft twee gekoppelde rechthoekige houten toegangsdeuren met smeedijzeren beslag, gescheiden door een zuilvormige tussenstijl.
Kloosterkapel

        De kloosterkapel is van cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Het bouwwerk is vanwege de stijl, de esthetische kwaliteit, het materiaalgebruik en de stijlgebonden ornamentiek van regionale architectuurhistorische waarde, beschikt over architectonische gaafheid en is redelijk zeldzaam.


                       
Kloosterkapel
        Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 16 november 1944 de kapel zwaar beschadigd door een Duitse vliegende bom (V-1). Alle ramen van het kerkje sneuvelden en een deel van het dak werd weggevaagd. Met behulp van de omwonenden werd de kapel na de oorlog weer opgeknapt. Ook werd geld beschikbaar gesteld om nieuwe glas-in-lood-ramen te laten maken. Deze kunstwerken zijn van de hand van de Vaalser kunstenaar Frans Griesenbrock, die tevens voor de wandschilderingen en voor de ingebouwde glas-in-lood staties tekende.

        In 1947 was de kapel weer geheel hersteld. Ook het klokje, dat in de tweede wereldoorlog door de bezetter werd geroofd en teruggevonden was in Roermond, hangt dan ook weer te pronken in de toren van de kapel. Door het afnemende aantal leden van de kloosterorde tengevolge van overlijden en uittredingen is de communiteit in Vaals opgeheven. De Nederlandse Camillianen wonen en komen sindsdien samen in een klooster in Roermond.

        Op 25 maart 2007 is de allerlaatste Heilige Mis in de kloosterkapel “De Esch” gehouden. Aan het slot van deze bijzondere dienst werd het gebedshuis onttrokken aan de Eredienst.


 
Groepsbezoek

--> Schoolbezoek

Diavoorstelling